[ Unlock FaceBook ] Hướng Dẫn Mở Khóa FAQ Mạo Danh
+ Truy Cập:https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

+ Các bạn điền như trong trang trên yêu cầu và gửi. ( FAKE CMND 2 Mặt ) Mail về sẽ có dạng Reply mẫu :
Full Name :
Date of Birth :
Email :
This is My Facebook Team Facebook Please help me get back my ID Thanks Team Facebook

Bài Viết Này Được Cung Cấp Bởi
0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *