[ Unlock FaceBook ] Hướng Dẫn Mở Khóa FAQ Mạo Danh
+ Truy Cập:https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

+ Các bạn điền như trong trang trên yêu cầu và gửi. ( FAKE CMND 2 Mặt ) Mail về sẽ có dạng Reply mẫu :
Full Name :
Date of Birth :
Email :
This is My Facebook Team Facebook Please help me get back my ID Thanks Team Facebook

Bài Viết Này Được Cung Cấp Bởi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *