Tut Rip nick Facebook thành công 90% 2016

Fake ip đi đâu thì tùy nhưng mình vẫn thích dùng ip của Korea và Belarus 😀

Thay:
Ảnh Đại Diện
Ảnh Bìa 
Giới Tính 
Tên Thay Thế Của Nạn Nhân Thành Tên Thay Thế Của Mình
lưu ý : Cái này dùng nick phụ mà làm ngu gì mà làm nick chính 😀 :3
Nếu Nạn Nhân Không Có Tên Thay Thế Thì Lấy Tên Thật Nạn Nhân Thành Tên Thay Thế Của Mình 
Vô trang cá nhân của victim Báo cáo Người này giả mạo tôi (làm 2 lần)
Báo cáo người này đại diện cho 1 doanh nghiệp hoặc tư nhân 
1 lần
Rồi cứ như thế dùng nhiều nick phụ spam tầm 2-5 nick là victim DIE mình dẫ test thử 3 nick,die cả 3 😀

Bài Viết Này Được Cung Cấp Bởi
0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *