TUT NEW RIP FACEBOOK 2016

Nguồn Jo3
https://www.youtube.com/watch?v=auQF69zPCIA
Rip spam die 99%
Link R.I.P 14t Hàn Quốc:
check victim https://www.facebook.com/
Bước 1 : rip 14t fake ip hàn quốc
https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791

Đặc biệt quan trọng: Chọn 10 năm

Câu thần chú R.I.P 14t Hàn Quốc: 충분히 삭제 페이 스 북 계정 사용자입니다. 왜냐 하면 그들은 단지 10 년 동안이이 선수 페이스 북 2014에 합류 했다. 검토 하 고이 시간 라 인을 삭제 해야
Bước 2: fake ip sang belarus hoặc usa
rip mạo danh doanh nghiệp bằng nick phụ
bước 3 : rip ảnh
hóng từ h đến 6h sau là die

end

Bài Viết Này Được Cung Cấp Bởi
0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *