TUT NEW RIP FACEBOOK 2016

Nguồn Jo3
https://www.youtube.com/watch?v=auQF69zPCIA
Rip spam die 99%
Link R.I.P 14t Hàn Quốc:
check victim https://www.facebook.com/profile.php?id=100009766394183
Bước 1 : rip 14t fake ip hàn quốc
https://www.facebook.com/help/contact/1408156889442791

Đặc biệt quan trọng: Chọn 10 năm

Câu thần chú R.I.P 14t Hàn Quốc: 충분히 삭제 페이 스 북 계정 사용자입니다. 왜냐 하면 그들은 단지 10 년 동안이이 선수 페이스 북 2014에 합류 했다. 검토 하 고이 시간 라 인을 삭제 해야
Bước 2: fake ip sang belarus hoặc usa
rip mạo danh doanh nghiệp bằng nick phụ
bước 3 : rip ảnh
hóng từ h đến 6h sau là die

end

Bài Viết Này Được Cung Cấp Bởi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *