Thủ thuật mở khóa Facebook khi bị FAQ

Đối với nhiều bạn thì Facebook vừa là nơi giao lưu, học hỏi, tìm tin tức cũng vừa là nơi kiếm tiền. Nhưng đôi khi vì một số lí do nào đó mà tài khoản Facebook của bạn bị khóa và mãi chưa mở được mặc dù đã phản hồi cho bên Facebook nhiều lần.
Vậy nên hôm nay mình xin chia sẻ đến các bạn một cách mở tài khoản Facebook mới.

Thủ thuật mở khóa Facebook khi bị FAQ

Cách thực hiện:

Bước 1 : Fake ip trang ( www.hola.org). Sau đó, vào facebook, fake ip sang Lào.

Bước 2 : Đăng nhập tài khoản facebook đã bị FAQ
.
Bước 3 : Dùng 3 link sau đây để mở khóa.

Nhớ Fake ngôn ngữ Hàn nhé :

1. https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

– Dòng thông tin bổ xung: điền câu thần chú này:

나는 팀이 입증 된 형태로이 계정의 잠금
을 해제하기 위해 정부의 서비스를 참조 할 우리

2. https://www.facebook.com/help/contact/317389574998690

– Dòng thông tin bổ xung : điền câu thần chú này :

나는 항상 팀에 주어진 규칙을 준수하지
만, 여기에 팀이 양식을 증명하고 계정의 잠금을
해제하기 위해이 편지를 고려해야 할 것으로 예
상 뭔가 문제가있다. 그것은 나에게 매우 중요하
기 때문에

3. https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

– Khi nhận được Email từ Facebook thì trả lời bằng mẫu sau :

안녕하세요 팀 페이스 북이 내 검증 된 템플릿이
며, 팀은 살펴 후는 사랑하는 사람과 나의 가장
기억 때문에 나를 위해이 계정을 다시 활성화 할
수 있습니다. 페이스 북 몽 팀은 검토 및 잠금 해
제!

  • 이메일 : (Email của bạn )
  •  계정 이름 : ( Tên tài khoản của bạn )
  • 생일 : (Ngày sinh của bạn )
  • 여권에 내 ID : (ID của tôi trong hộ chiếu )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *