Thêm tiện ích liên kết có favicon cho Blogspot

DEMO 

CODE: Thêm HTML mới copy toàn bộ code dán lưu lại 😀 

Chình sửa theo ý thích 🙂

<h2 class=’title’><i class=”fa fa-link”></i> LIÊN KẾT BẠN BÈ </h2>
<style>/* Lien ket */#link{margin:0;padding:0;overflow:auto;font-weight:bold;max-height:250px}


#link p{margin:0;padding:2px 10px}


.favicon{width:16px;height:15px;margin-right:8px}


20px 0}


.tochu{color:red}


.tochu:hover{color:red;padding:0 0 0 16px}</style>


<div id="link" >


<marquee behavior="alternate"><b><a href="http://www.startruongit.tk/p/ket-noi-cong-ong-blogger.html" target="_blank" title="Star Trường IT"><span style="color: #00FFFF;">CLICK ĐỂ KẾT NỐI VỚI Star Trường IT</span></a></b></marquee>


<p><a href="#" target="_blank" title="Văn Thắng IT"   alt="Văn Thắng IT" class="tochu"><img src="https://www.startruongit.tk/favicon.ico" class="favicon" align="center"/>Star Trường IT</a></p>


<p><a href="https://www.facebook.com/startruongit/" target="_blank" title="facebook"   alt="facebook" class="tochu"><img src="https://www.facebook.com/favicon.ico" class="favicon" align="center"/> My Facebook</a></p>


</div>


Bài Viết Này Được Cung Cấp Bởi
0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *