Tạo Hiệu Ứng Cành Mai 2 Bên Blog Và Hiệu Ứng Hoa Mai Rơi Cho Blogger

* Banner Cành Mai 2 Bên Blog:
        Bước 1: Vào Đây Bằng Tài Khoản Google Của Bạn Và Chọn Blog Cần Thêm Hiệu Ứng Nhé !

Bước 2: Vào Phần Bố Cục Sau Đó Chọn Thêm Tiện Ích HTML/Javascript Và Chèn Code Sau Vào !
[ Code ] :
<b:if cond=’data:blog.pageType == “data:blog.isMobile”‘> <!– Show an image link in desktop view.–> <!– Show an image link in desktop view.–> <style type=’text/css’>body{padding-bottom:20px}</style> <img src=’http://2.bp.blogspot.com/-rqib8_fYViQ/Ur8hH4E3i-I/AAAAAAAADUc/Ki1TJCqXSXU/s1600/top-left.png’ style=’position:fixed;z-index:9999;top:0;left:0’/> <img src=’http://2.bp.blogspot.com/-hQbuyPSqnJY/Ur8hIRK5RZI/AAAAAAAADUg/IDgYXQrEPGM/s1600/top-right.png’ style=’position:fixed;z-index:9999;top:0;right:0’/> </b:if>
 
 
* Hiệu Ứng Hoa Mai Rơi:
Bước 1: Vào Đây Bằng Tài Khoản Google Của Bạn Và Chọn Blog Cần Thêm Hiệu Ứng Nhé !
Bước 2: Vào Phần Mẫu Sau Đó Chọn Chỉnh Sửa HTML Và Chèn Đoạn Code Sau Vào SauThẻ <head>
[ Code ] :
<script src=’http://webquangnam.com/jsShare/hoa-mai-roi.js’ type=’text/javascript’/> 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *