Share [TUT] Report 9 Năm


  1. Truy cập vào: Tại Đây
  2. Dán URL victim vào
  3. Tên nạn nhân
  4. Chọn 9 năm
  5. Copy thần chú này và dán vào rồi nhấn “Gửi”
  6. Hello Team Facebook user I am the father of this Facebook account now my son is 13 years old this Facebook account used by the provider for my child because of your Facebook user but my kids did not have to study and not 2 today bear eating affects learning and mental health tap.Toi not want my children to be like that anymore. I want you to read my report will delete its Facebook account within 5 minutes! Thank Team Facebook !

Bài Viết Này Được Cung Cấp Bởi
0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *