Share Trang Reg RSL free hàng ngon

Đây là trang reg rsl ngon
Khi nào các bạn nên chọn gói gold 1 or gold 2 nha tại vì gold 3 nó không tạo host dc
Nhiều bạn reg sẽ bị pending nhưng không sao cứ reg nick khác là ok
Có thể reg host luôn nhưng vps thì không
Ohosti.com

Bài Viết Này Được Cung Cấp Bởi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.