2 comments

  1. Hiếu Nguyễn Reply

    Đừng mà token mà đăng nhập vào báo lỗi "Mã truy cập (Access token) của bạn không thể sử dụng, vui lòng thử lại.!" mà nay các web khác vẫn sử dụng được.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *