Share code đăng video Youtube cho Johncms

Đã lâu lắm rồi mình không động hay ngắm nghía gì đến Johncms chẳng qua hôm nay có một bạn xin code Video Youtube của mình nên tiện thể mình share luôn cho mọi người code này khá là đơn giản do mình mod cho MeFun nên nó dùng cho johncms nhưng bạn chỉ cần biết về một chút về PHP thì bạn có thể tùy biến cho mọi code khác.

Cách dùng bạn code và data lên là chạy luôn
Vào /incfiles/core.php
Dán vào cuối cùng

PHP CODE
<?php// HAM GET ID YOUTUBE function getYoutube($url) { preg_match('%(?:youtube(?:-nocookie)?.com/(?:[^/]+/.+/|(?:v|e(?:mbed)?)/|.*[?&]v=)|youtu.be/)([^"&?/ ]{11})%i'$url$matches);
if (!empty(
$matches)) $url $matches[1];
return 
$url;
}
?>

Chèn đoạn css :

PHP CODE
<?php.video_list { overflowhidden; line-height18px; border-left1px solid #e9e9e9; border-right1px solid #e9e9e9; border-bottom1px solid #EBEBEB; padding8px;
}
.
video_time { color#888; }
.
video_images { floatleft; margin-right8px; width100px;
}
?>

HDSD :
– Ô thứ nhất nhập tiêu đề
– Ô thứ 2 nhập URL youtube link ( link gốc hay rút gọn gì cũng đc )

Chỉ cần 2 cái đó không cần quan tâm cái dưới.
Nó tự GET hình thumb của Youtube

Chúc các bạn vui vẻ
Nguồn : Hữu An
Tải Code : Code

Bài Viết Này Được Cung Cấp Bởi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *