3 comments

  1. thanh Hoàng Reply

    Bạn ơi, sửa thông tin database và domain tại file Config.php như thế nào vậy bạn? Hướng dẫn mình rõ xíu được không. mới tìm hiểu vụ này nên chưa có nhiều kinh nghiệm lắm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *