Share Bộ GIÁO TRÌNH HỌC PHOTOSHOP CS6 TOÀN TẬP

Giao trinh video học Photoshop CS6 full toàn tập , Hướng dẫn tự học Photoshop CS6 căn bản & nâng cao -video học Photoshop CS6 full toàn tập

Giáo trình gồm 20 chương hướng dẫn chi tiết và dễ hiểu cho những ai muốn học PhotoshopCS
( Dạy PHOTOSHOP CS6 bằng Giáo Trình Video xem online ở dưới )
– Chương 1 : làm quen với môi trường làm việc
linkdown : :..:
– Chương 2 : Cách sử dụng File Browser
linkdown : :..:
– Chương 3 : Cơ bản về chỉnh sửa ảnh
linkdown : :..:
-Chương 4 : Làm việc với vùng chọn
linkdown : :..:
– Chương 5 : Cơ bản về Layer
linkdown : :..:
– Chương 6 : Masks và Channels
linkdown : :..:
– Chương 7 : Chấm sửa ảnh
linkdown : :..:
– Chương 8 : Painting và Editing
linkdown : :..:
http://www.mediafire.com/file/6gqmc4gz2fr/lession_8.rar/file
– Chương 9 : Cơ bản về công cụ Pen
linkdown : :..:
http://www.mediafire.com/file/2fmjzsmvfgb/lession_9.rar/file
– Chương 10 : Vector Masks, Paths và Shapes
linkdown : :..:
http://www.mediafire.com/file/5smcb1xjjnp/lession_10.rar/file
– Chương 11 : Những kỹ thuật Layer tiên tiến
linkdown : :..:
http://www.mediafire.com/file/fowxx1vnrtv/lession_11.rar/file
– Chương 12 : Tạo các hiệu ứng đặc biệt
linkdown : :..:
http://www.mediafire.com/file/1e33wjd1nym/lession_12.rar/file
– Chương 13 : Chuẩn bị hình để in ấn 2 màu sắc
linkdown : :..:
http://www.mediafire.com/file/exj4njwy42m/lession_13.rar/file
– Chương 14 : Sắp xếp các đối tượng lớp trong ImageReady
linkdown : :..:
http://www.mediafire.com/file/1wzquhjxpxu/lession_14.rar/file
– Chương 15 : Tạo lập liên kết trong một tấm hình
linkdown : :..:
http://www.mediafire.com/file/3cndcv5bhc5/lession_15.rar/file
– Chương 16 : Tối ưu hoá hình ảnh trên trang web
linkdown : :..:
http://www.mediafire.com/file/d4wtygbotyj/lession_16.rar/file
– Chương 17 : Tạo hiệu ứng Rollover cho trang web
linkdown : :..:
http://www.mediafire.com/file/fm2dyzmyylg/lession_17.rar/file
– Chương 18 : Tạo hình động cho trang web
linkdown : :..:
http://www.mediafire.com/file/8gwjm3fxdzi/lession_18.rar/file
– Chương 19 : Thiết lập các thông số của máy tính cho việc quản lý màu sắc
linkdown : :..:
http://www.mediafire.com/file/bjjvyycb9ry/lession_19.rar/file
– Chương 20 : Xuất bản và in ấn với màu sắc phù hợp
linkdown : :..:
http://www.mediafire.com/file/d195mv2y9eg/lession_20.rar/file

5 comments

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.