Share 11 Trang Reg Chứng Chỉ SSL Free 2016

SSL là gì?
SSL là viết tắt của từ Secure Sockets Layer, là tiêu chuẩn của công nghệ bảo mật, truyền thông mã hoá giữa máy chủ Web server và trình duyệt (browser). Tiêu chuẩn này hoạt động và đảm bảo rằng các dữ liệu truyền tải giữa máy chủ và trình duyệt của người dùng đều riêng tư và toàn vẹn. SSL hiện tại cũng là tiêu chuẩn bảo mật cho hàng triệu website trên toàn thế giới, nó bảo vệ dữ liệu truyền đi trên môi trường internet được an toàn.

Dưới là danh sách 11 trang web cho phép dùng thử SSL Free

1. https://ssl.comodo.com/free-ssl-certificate.php2. https://www.cloudflare.com/ssl/3. . . https://www.freessl.com/6. https://letsencrypt.org/7. https://www.tnd.vn/ssl/mien-phi/8. https://www.positivessl.com/free-ssl-certificate.php9. https://www.ssl.com/certificates/free/10. https://www.sslforfree.com/11. https://www.gogetssl.com/free-ssl-certificate/

Bài Viết Này Được Cung Cấp Bởi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.