Power Query đã cứu vớt thời gian thực tập của mình như nào? – Phần 1

Chẳng hạn như 1 ngày mình phải đọc 3-400 bài có chứa từ khóa này, đánh giá sắc thái từng bài trong hệ thống rồi làm báo cáo

 

Minh họa data mẫu

Thay vì hàng ngày phải tạo một sheet mới, pivot, nhét các báo cáo vào và paste sang Powerpoint, mình đã đưa quy trình đó thành:

File dashboard trông như này:

Công việc cuối cùng cần làm đó là đưa những biểu đồ vào trong PowerPoint, nộp leader để hoàn thiện báo cáo. Nghe thì rất đơn giản, nhưng vấn đề phát sinh không hề ít. Hãy xem “nhật ký thực tập” những phần sau để thấy mình giải quyết công việc này như nào nhé.

Danh sách các phần tiếp theo:
Phần 2

Phần 3

Phần 4

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.