Hiện Thanh ABC Và Cột Số Thứ Tự Hàng 123 Trong Excel

Đôi lúc sử dụng Excel mà chúng ta vô ý nhấn một nút nào đó làm mất thanh thứ tự 1 2 3 và thanh tiêu đề trong cùng abc bị ẩn đi và bạn muốn khôi phục lại ta làm như sau :

Cách khôi phục tiêu đề trong excel ?

Đầu tiên chúng ta mở Excel lên à mà quên các bạn mở rồi mới bị mất nhỉ.
Bạn vào Excel và chọn View .
Hiện Thanh ABC Và Cột Số Thứ Tự Hàng 123 Trong Excel
Và bạn đã nhìn thấy dòng chữ headings chưa.
Bạn tích vào nó thì nó hiện thanh thứ tự và tiêu đề .

Bạn  tắt đi thì nó mất nhá.

1/5 (1 Review)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *