[ FaceBook ] Hướng Dẫn Rename Người Khác

 Truy Cập: 

+ Lưu Ý: Dùng 1 Clone Bị Report Đăng Nhập Vào Sau Đó Vào Link Trên Điên Mail Vào
– Ghi Tên Vào Rồi Gữi Cho FaceBook
– Và Quan Trọng Là Phải IP ( US Hoặc UK ) Sẽ Ra Case
– Và Các Bạn Rep Lại Như Sau
My name:
Kèm Theo CMND

Bài Viết Này Được Cung Cấp Bởi
0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *