[ FaceBook ] Cách Lấy Lại Tài Khoản FaceBook Khi Bị Hack Của Bạn


Bước 1: Vào Link: https://www.facebook.com/hacked

Nhấp vào nút “Tài khoản của bạn đã bị xâm nhập”.
Sau đó gõ vào địa chỉ email của bạn, tên đăng nhập, Tên đầy đủ hoặc điện thoại định số của bạn


Sau đó facebook sẽ tìm kiếm cho phù hợp với người sử dụng. Nếu bạn vẫn không thấy tài khoản của bạn, hãy thử nhập một cái gì đó khác khác hơn là một trong những bạn đã nhập vào.

(Ví dụ nếu bạn nhập số điện thoại của bạn và nó đã không làm việc thử nhập email hoặc tên đăng nhập.) Hầu hết thời gian sử dụng email của bạn sẽ là sự lựa chọn khôn ngoan nhất.)

Và nhấn Tìm kiếm. 🙂
Bước 2: Vâng bây giờ các loại phần khó khăn bắt đầu. Nhưng tôi không nghĩ rằng nó sẽ được cho bạn.
Bây giờ cho bước này, bạn phải nhập mật khẩu của tài khoản của bạn. Vâng, nếu bạn biết mật khẩu, bạn sẽ không có mặt ở đây dù sao, vì bạn không biết mật khẩu mới của bạn các hacker đã thay đổi, nhập mật khẩu cũ của bạn. Các mật khẩu mà bạn sử dụng, để nhập vào tài khoản của bạn trước khi bạn đã HACKED

Bước 3: Sau đó, đến bạn cho vào một mật khẩu thực sự bây giờ sai cũ trang này sẽ đi lên.
Cũng không cần phải xuống nào. Chỉ cần nhấp vào nút thiết lập lại mật khẩu của tôi.
Bước 4: email chính của bạn sẽ được thay đổi như vậy cũng tất nhiên bạn không muốn gửi reset lại liên kết mật khẩu của bạn vào tài khoản của hacker như vậy, Nhấp vào “không còn được tiếp cận với những” liên kết.
Bước 5: Vâng bây giờ bạn gần như có tài khoản của bạn trở lại.
Bây giờ viết địa chỉ email mới của bạn mà bạn muốn gửi liên kết thay đổi mật khẩu cũng như các thiết lập như là email chính của bạn.


Bước 6: Vâng bây giờ, hãy làm theo các bước tiếp theo và bạn sẽ có một tài khoản của bạn trở lại trong 24 giờ. 
★ Đừng Quên Like + Share Ủng Hộ Hữu Đức xCryperx Nhé 
Bài Viết Này Được Cung Cấp Bởi

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *