Cách Tính Tổng Sau Khi Lọc Dữ Liệu Trong Excel

Các bạn thân mến trong bài viết này blogdongnai sẽ hướng dẫn các bạn cách tính tổng sau khi lọc dữ liệu Excel , thông thường để tính tổng trong một bảng dữ liệu ta sử dụng hàm sum. ví dụ ở đây tôi sử dụng hàm sum để cho cột số liệu hiện tại và cột thành tiền thì ta nhập vào công thức như sau :

=sum(H4-H14)  -) H1_H14 là vùng dữ liệu của chúng ta.

Cách Tính Tổng Sau Khi Lọc Dữ Liệu Trong Excel

Rồi enter nhá.

Cách Tính Tổng Sau Khi Lọc Dữ Liệu Trong Excel

Và đối với các cột còn lại ta chỉ cần phiêu công thức như thế này : =sum(H4-H14)

Tuy nhiên chúng ta muốn tính tổng cho một mặt hàng nào đó thì chúng ta phải lọc dữ liệu sau đó mới tính tổng.

Thì bây giờ tôi sẽ lọc dữ liệu :

Vào Data – Filter sau đó kích vào mũi tên ở tên hàng đây ta bỏ chữ Select all đi và chỉ chọn mặt hàng táo thôi, thì các mặt hàng táo đã được lọc ra .

Thì ta quan sát thấy công thức lúc nãy của chúng ta không có gì thay đổi như vậy là tổng luôn cố định đối với bảng vậy ta phải có một cách khác để tính khi lọc dữ liệu.

Ta phải tắt chức năng lọc dữ liệu và chuyển bảng về trạng thái bạn đầu .

Để tính tổng sau khi lọc dữ liệu ta sẽ sử dụng hàm subtotal .

Cách làm như sau :

=subtotal( khi mở ( ra thì nó hiện ra một dòng chữ.

Đối thứ nhất của hàm subtotal là AVERAGE có nghĩa là đối số chức năng  thì các số ở đây nó chức năng 1 2 3 4 thì trong excel 2010 thì nó đã gợi ý chúng ta ví dụ :

1: Tính giá trị trung bình

2: Đếm và vân vân

Đến 9 ở đây là sum chính là tính tổng và tất cả chức năng này đối với lọc dữ liệu thì đều thay đổi nhá. Con số đầu tiên ta chọn là 9 và phiên cách đối số ở đây tôi đã chuyển sang tiếng việt nên có dấu ;

Cách Tính Tổng Sau Khi Lọc Dữ Liệu Trong Excel

Và đối thứ 2 của hàm subtotal để tính tổng thì là vùng dữ liệu của chúng ta :

Ta quét chọn sau đó ( ) và enter .

Sau đó ta sẽ phiêu công thức sang bên cạnh

Sau đó bạn thử lại là ok nhá.

0/5 (0 Reviews)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *